Fiyat ve ödeme planı bilgisi için formu doldurabilirsinizMimarın
kaleminden...

MOD İstanbul projesi, her ayrıntısında konforlu bir yaşam için gereken tüm detaylar düşünülerek tasarlanmıştır.

12 kat ve 3 bloktan oluşan projede “insan odaklı” yaşam ön planda tutulmuştur. Yapının organik hatları, tercih edilen doğal malzemeler ve en alt kottan dahi görünen Belgrad Ormanı manzarası doğa ile kurulan ilişkiyi en üst seviyede sağlamaktadır. Metropol hayatına değer katan peyzaj alanları ve kat bahçeleriyle doğal yaşam ortamının oluşturulması hedeflenmiştir. 1+1, 2+1 ve 3+1 blokları ayrı olacak şekilde kullanıcı yapısına göre sınıflanan MOD İstanbul, zeminden tavana kadar uzanan boy camlar ve kayar sistemli ahşap panelleriyle “kaliteli yaşam” ve “estetik mimari”yi vurgulamaktadır. Projede kullanılan akıllı ev teknolojisi iç mekanlara ait kontrolleri uzaktan yapabilme imkânı sunmaktadır.

Hem iç hem de dış mekâna eşit olarak odaklanan MOD İstanbul, aynı zamanda bir araya getirici yaşantılar sunan bir proje olarak özetlenebilir.

Mimar Nüzhet Albayrak